17-12-2019
Dlaczego projekt konstrukcji drewnianej należy powierzyć specjalistom?

W dzisiejszych czasach dobrze prowadzony proces projektowania powinien opierać się na trzech głównych czynnikach. Bezpieczeństwie oraz aspektach ekonomicznych i ekologicznych. Przy czym wszystkie trzy muszą się odnosić tak do procesu powstawania konstrukcji jak i jej użytkowania. Dlatego bardzo ważne jest powierzanie projektu specjalistom, którzy wiedzą jak optymalnie stworzyć konstrukcję nie pomijając żadnej z trzech wymienionych zasad. 

Często spotkać się można z projektami, które powstały w oparciu głównie o bezpieczeństwo. Oczywiście nie można potępiać stawiania tej wytycznej na pierwszym miejscu, jednakże dobrze wyszkolony projektant z odpowiednim doświadczeniem potrafi stworzyć konstrukcję bezpieczną a jednocześnie opłacalną i ekologiczną. 

Ekonomia w projekcie konstrukcji drewnianej

Obniżanie kosztów całej inwestycji zależy od paru czynników. Projektant dobrze znający materiał jakim jest drewno, potrafi wybrać optymalne przekroje elementów konstrukcji potrzebne do realizacji projektu. Taka optymalizacja często znacząco zmniejsza ilość potrzebnego materiału. Znając rynek może zastosować też najbardziej powszechne, czyli najłatwiejsze w pozystaniu i najtańsze rodzaje budulca. Rozeznanie w rynku pomaga też wybrać najbliższego dobrego dostawcę co zmniejsza koszty transportu materiałów. 

Podejście ekologiczne

Oczywiście, już wybranie drewna do powstania konstrukcji nadaje inwestycji ekologiczny charakter, ale i tutaj da się to zrobić lepiej bądź gorzej. Zmniejszenie wielkości i objętości potrzebnych elementów konstrukcji przyczynia się do tzw. racjonalnego wykorzystania tarcicy drewnianej. Wybranie odpowiedniego dostawcy potrafi znacząco obniżyć ilość emitowanych spalin w trakcie transportu. Mądrze zaprojektowane połączenia stalowe przyczyniają się do zmniejszenia ilości stali wykorzystanej w projekcie, co znacząco zmniejsza ilość energii, dwutkenku węgla itd.

Problem na uczelniach

Wielkim problemem na polskim rynku jest to, że uczelnie traktują projektowanie konstrukcji drewnianych po macoszemu. Studenci uczeni są głównie projektowania w oparciu o stal i beton. To prowadzi do sytuacji, gdzie na rynku jest bardzo niewielu specjalistów znających się na projektowaniu z użyciem drewna. Potrzebne są do tego pracownie posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Na szczęście jesteśmy jedną z niewielu firm, które takim doświadczeniem mogą się pochwalić. 

Dlaczego to takie ważne? Projektant bez doświadczenia w projektowaniu konstrukcji drewnianych przyjmuje zazwyczaj “zbyt bezpieczne” rozwiązania. Co za tym idzie konstrukcja, która mogłaby być lekka, estetyczna i bezpieczna, wychodzi gruba i ciężka. Zdarza się, że różnica między projektem optymalnym a zachowawczym to nawet 30% użytego materiału więcej. To dużo z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Tym bardziej, że są to koszty, które nie wpływają dodatnio na bezpieczeństwo konstrukcji. 

Jak my to robimy?

Mając wieloletnie doświadczenie, projektanci w Modulam są w stanie zaoferować Państwu projekty zoptymalizowane pod względem bezpieczeństwa, ekonomii oraz ekologii budowy i użytkowania. Znamy materiał jakim jest drewno, stosujemy rygorystyczne normy na których wiemy, że możemy polegać. Zdobyliśmy też doświadczenie, które daje nam pewność, że nasze rozwiązania sprawdzają się przez lata użytkowania.