22-08-2023
Proces pozyskiwania drewna konstrukcyjnego: Od lasu do budowy
pozyskiwanie drewna

Drewno konstrukcyjne stanowi bez wątpienia ważny element wielu budowli w sektorze mieszkaniowym oraz przemysłowym. W Polsce stosuje się zarówno drewno lite, jak i klejone drewno o podwyższonej wytrzymałości, takie jak drewno KVH i drewno BSH. Ze względu na wysoką jakość i wytrzymałość, klejone drewno często importowane jest z krajów skandynawskich, gdzie drewno jest pozyskiwane z twardych i zahartowanych drzew rosnących w surowych warunkach klimatycznych.

Ale co z drewnem z Polski?

Import drewna z zagranicy może być drogi, więc lokalni producenci często korzystają z naszego rodzimego drewna, zwłaszcza gdy nie potrzebują tak wytrzymałego surowca.

Niestety, stosowanie naszego drewna może napotkać na pewne trudności. W Lasach Państwowych proporcje między ilością dłużycy a kłód są niekorzystne dla producentów drewna konstrukcyjnego, co wynika z historii pozyskiwania drewna na różnych terenach. Drewno pozyskiwane z lasów rosnących na dawnych gruntach rolnych jest gorszej jakości i ma mniejszą gęstość. Dodatkowo, paradoks ksylometryczny utrudnia zakup drewna w kłodach, ponieważ objętość drewna zmierzona w jednym odcinku może być różna od sumy objętości pociętych kawałków tego samego drewna.

W związku z tym, coraz większą popularnością cieszy się drewno konstrukcyjne klejone, takie jak KVH i BSH. Jest to wynikiem jego wysokiej jakości, wytrzymałości i trwałości. Pozyskiwanie drewna z odpowiednich regionów ma kluczowe znaczenie dla uzyskania doskonałych parametrów konstrukcyjnych. Drewno lite C24, pochodzące z lasów sosnowych i świerkowych, charakteryzuje się wyjątkową twardością i odpornością na uszkodzenia.

 

Metody pozyskiwania i przechowywania

Metody pozyskiwania drewna w polskich lasach różnią się w zależności od regionu, typu drzewostanu oraz charakterystyki terenu. Powszechnie stosowane techniki to:

  • Wybranie całego drzewa (tzw. drzewo zerwane) – w tym przypadku całe drzewo, wraz z koroną, jest wybierane i transportowane do składnicy. Ta metoda może być stosowana w lasach o stosunkowo łagodnym ukształtowaniu terenu.
  • Metoda długiego drewna – polega na zerwaniu i oczyszczeniu drzewa z konarów, tak aby przetransportować wyłącznie proste i równe bele drewna. Jest to szczególnie użyteczne w trudno dostępnych terenach.
  • Metoda krótkiego drewna – podobnie jak w metodzie długiego drewna, początkowe czynności są takie same, jednak surowiec jest przed załadowaniem dzielony na mniejsze kawałki. Ta metoda jest wykorzystywana, gdy drewno ma być transportowane drogami o ograniczonym udźwigu.
  • Metoda drewna sypkiego – ścięcie drzewa i pocięcie go na zrębki na miejscu przed transportem. Stosowana głównie w celu pozyskiwania drewna opałowego lub do produkcji drewna kominkowego.

Po pozyskaniu drewno jest przechowywane w składnicach, gdzie odbywa się proces suszenia. Suszenie drewna jest kluczowym etapem w jego przygotowaniu do wykorzystania w budownictwie. Sposób przechowywania i suszenia drewna ma wpływ na jego stabilność, wytrzymałość i właściwości konstrukcyjne.

W składnicach drewno jest układane w odpowiedni sposób, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza wokół belkowania. To pozwala na naturalne suszenie drewna przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności. Istnieją również specjalne komory suszarnicze, w których drewno jest suszone sztucznie. W procesie tym kontroluje się wilgotność powietrza i temperaturę, dzięki czemu drewno można dokładnie doprowadzić do pożądanego poziomu wilgotności. Odpowiednie suszenie drewna jest niezwykle istotne, ponieważ niewłaściwie przygotowane drewno może skurczyć się, wykrzywić lub podatne będzie na szereg uszkodzeń i obecność insektów, co może negatywnie wpłynąć na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.

W procesie pozyskiwania, przechowywania i suszenia drewna producenci i leśnicy muszą przestrzegać odpowiednich norm i standardów, aby zapewnić wysoką jakość drewna konstrukcyjnego, które będzie spełniać wymagania stawiane przez inwestorów i przepisy budowlane.

Warto pamiętać, że drewno konstrukcyjne musi spełniać określone standardy, nie może mieć nadmiernej liczby pęknięć czy sęków. Musi także posiadać oznaczenia na drewnie, takie jak wytrzymałość określona przez normę PN-EN 338 i oznaczenie CE, potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań.

 

Podsumowanie

Podsumowując, drewno konstrukcyjne stanowi istotny materiał budowlany, który może być pozyskiwany zarówno z lokalnych lasów, jak i importowany z zagranicy. Odpowiednie oznaczenia, normy i standardy są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości i wytrzymałości konstrukcji. Drewno klejone, takie jak KVH i BSH, zyskuje coraz większą popularność ze względu na swoje doskonałe parametry techniczne i trwałość, co sprawia, że jest ono coraz częściej wybierane przez producentów i inwestorów budowlanych.