15-03-2023
Certyfikaty PEFC i FSC – znak jakości czy zbędny dodatek?

O zrównoważonej gospodarce leśnej słyszymy ostatnio bardzo często. Powinna zapewniać użytkowanie lasów, w tym pozyskiwanie drewna, w taki sposób, aby nie umniejszać ich zasobów przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności biologicznej. Jak mają się do tego certyfikaty i o czym świadczą?

 

Na czym polega zrównoważona gospodarka leśna?

Przede wszystkim na kontrolowanej wycince. Warto pamiętać, że drewno jest naturalnym, ekologicznym i… całkowicie odnawialnym surowcem! Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu. Co za tym idzie – zasoby drewna rosną z roku na rok. Zrównoważona gospodarka leśna pozwala na pozyskiwanie drewna i jednoczesne zwiększenie terenów zalesionych. Zaspokaja potrzeby ludzi i gwarantuje, że lasy będą istniały w dobrej kondycji – dzisiaj i za 100 lat. Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami.

Zrównoważona gospodarka leśna to także ludzie – lokalne społeczności, a także zdrowie, bezpieczeństwo i prawa pracowników oraz kontrolowany transport drewna, który powinien jak najmniej wpływać środowisko.

Każde przedsiębiorstwo stawiające na ekologię i zrównoważoną gospodarkę leśną powinno pochwalić się certyfikatem, który będzie o tym świadczył.

 

Certyfikat PEFC i FSC

Certyfikacja lasów oraz produktów drzewnych odbywa się w Europie w dwóch systemach. Najwięcej jednostek decyduje się na certyfikację w systemie Forest Stewardship Council – FSC. Inne wybierają natomiast wciąż mniej popularny The Pan European Forest Certification Council – PEFC. Czym się od siebie różnią?

PEFC to Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej, którego celem jest promowanie odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Powstał on z myślą o właścicielach lasów o niewielkich powierzchniach. Zarządzający lasami, aby móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane, muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej. Dzięki certyfikatom mogą oni stosować oznaczenia PEFC, które są bardzo rozpoznawalnym znakiem, informującym konsumentów o tym, że przedsięwzięły one szereg działań na rzecz środowiska.

Obok PEFC drugim systemem certyfikacji leśnej jest FSC, który gwarantuje pochodzenie surowca z lasów certyfikowanych, zarządzanych zgodnie z wymogami standardu. Wdrażanie FSC otwiera drzwi do współpracy z klientami korporacyjnymi i zagranicznymi.

Główne założenia PEFC i FSC są bardzo zbieżne. Jedną z głównych różnic między nimi jest to, że w FSC najważniejsze są wymagania systemowe, tymczasem PEFC daje priorytet krajowym przepisom w zakresie certyfikacji drewna. Ponadto PEFC wymaga prowadzenia audytów wewnętrznych w całej organizacji. Oprócz tego w PEFC znajdziemy takie punkty jak zakaz wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie, których nie ma w zasadach FSC.

 

Dlaczego to ważne?

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na wyroby certyfikowane, coraz więcej firm zajmujących się obróbką surowca drzewnego decyduje się na wdrażanie certyfikatów FSC lub PEFC. Każdy certyfikat to polepszenie wizerunku przedsiębiorstwa. W dużym skrócie: posiadanie certyfikatu PEFC lub FSC informuje klientów o tym, że przedsiębiorstwo dba o środowisko naturalne i oferuje produkty o odpowiedniej jakości. 

Ma to duże znaczenie, ponieważ coraz więcej konsumentów przywiązuje wagę do kwestii ekologicznych, co przekłada się na ich wybory zakupowe. Chętniej wybierają oni produkty firm, które korzystają z surowców o udokumentowanym pochodzeniu.

Certyfikat FSC lub PEFC oznacza legalność i działanie w zgodzie z ekologią. W Modulam, wybierając dostawców drewna, kierujemy się zawsze informacją o posiadanym przez przedsiębiorstwo certyfikacie.